Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

Welkom bij www.casino-zonder-registratie.nl (hierna aangeduid als “de Website”). Door deze Website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

2. Toegang tot de Website

  • U moet de wettelijke leeftijd hebben om de Website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
  • U bent verantwoordelijk voor alle toegang tot en het gebruik van de Website via uw account.
  • De Website kan op elk moment toegang tot de diensten weigeren, opschorten of beĆ«indigen zonder kennisgeving.

3. Gebruiksbeperkingen

U gaat akkoord dat u:

  • Geen onwettige activiteiten zult ondernemen op de Website.
  • Geen schadelijke software of code zult verspreiden.
  • Geen inbreuk zult maken op de rechten van derden.
  • Geen frauduleuze activiteiten zult ondernemen.

4. Privacybeleid

Ons privacybeleid beschrijft hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen. Door de Website te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

5. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle inhoud op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s en software, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag deze inhoud niet reproduceren, distribueren of gebruiken zonder toestemming.

6. Aansprakelijkheid

  • We doen ons best om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie op de Website te waarborgen, maar we garanderen niet dat de informatie foutloos is.
  • We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van de Website.

7. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van kracht zodra ze op de Website worden geplaatst.

8. Toepasselijk Recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Neem bij vragen of opmerkingen contact met ons op via [contactgegevens].